lis 20, 2012

Sztuka żywego słowa


Język współczesnych Polaków z roku na rok staje się bardziej niedbały. Pisząc popełniamy coraz więcej błędów ortograficznych, mówiąc nagminnie nie stosujemy zasad ortofonii czyli poprawnej wymowy i poprawnego brzmienia wyrazów oraz ich połączeń. A przecież właściwa wymowa, bogate słownictwo i umiejętność precyzyjnego wyrażania swoich myśli to nie tylko nieodzowne
elementy udanej autoprezentacji, ale również warunek skutecznej komunikacji między ludźmi.

W dniach 13 -14 listopada bieżącego roku młodzież z Koszarawy wzięła udział z dramowych warsztatach poświęconych sztuce żywego słowa. Zajęcia odbywały się w ramach projektu "Mowa i godka pod Lachowym Groniem" i prowadzone były przez Iwonę Kusak - polonistkę, specjalistę do spraw teatru Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.

Podczas zajęć uczestnicy zastanawiali się nad tym, co to jest kultura żywego słowa i czy wiedza z tego zakresu może przydać się z osiągnięciu sukcesu w dorosłym życiu. Gry i zabawy służyły doskonaleniu sprawności językowej, zachęcały do starannego wysławiania się i prawidłowego
konstruowania wypowiedzi słownych. Młodzież poznała zasady poprawnej artykulacji, wykonywała podstawowe ćwiczenia dykcyjne, bawiła się również interpretacją tekstów. Zajęcia w koszarawskiej bibliotece udowodniły, że nauka poprawnej wymowy może być także dobrą zabawą, a na doskonalenie sztuki żywego słowa nigdy nie jest za późno.